VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Poslání
Cíle
Cílová skupina
Co nabízíme
Jak žádat o naší službu
Jak plánujeme péči
Jak se platí za naše služby
Stížnosti na naši službu
Pochvaly na naši službu
Ocenění naší práce od veřejnosti a institucí
Vyjádření MPSV k naší práci
VÝROČNÍ ZPRÁVY – NEPOVINNÉ ZVEŘEJNĚNÍ
Etický kodex
PODPORA OČKOVÁNÍ COVID-19
LETÁK
Pověřenec GDPR
Informační povinnost správce GDPR
FOTOGALERIE

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Veřejným závazkem je naše poslání, cíle a péče o cílovou skupinu.

Název:
Pečovatelská Služba – SOS z.s.

Sociální služba: pečovatelská služba, identifikátor 4602543

 

Typ služby:

Terénní pečovatelská služba dle § 40 Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou u KÚPK, číslo registrace č.j.  SV/3784/16.

Okamžitá kapacita: 6 klientů

Veřejným závazkem je naše poslání, cíle a péče o cílovou skupinu.

Naši partneři

 • Agrofert
 • Alza.cz
 • Plzeňskz kraj
 • Umo 1
 • Plzeň 2
 • Plzeň 4
 • Vodárna
 • PMDP
 • UMO 4
 • UMO 3
 • ŽIVOT 90
 • Plzeňský Kraj
 • LIONS CLUB PLZEŇ LADIES
 • Skupina ČEZ
 • Nadace Karel Komárek Family Foundation
 • Magistrát města Plzně
 • Workpress Aviation
 • Nadace EP Corporate Group