VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Poslání
Cíle
Cílová skupina
Co nabízíme
Jak žádat o naší službu
Jak plánujeme péči
Jak se platí za naše služby
Stížnosti na naši službu
Pochvaly na naši službu
Ocenění naší práce od veřejnosti a institucí
Vyjádření MPSV k naší práci
VÝROČNÍ ZPRÁVY – NEPOVINNÉ ZVEŘEJNĚNÍ
Etický kodex
PODPORA OČKOVÁNÍ COVID-19
LETÁK
Pověřenec GDPR
Informační povinnost správce GDPR
FOTOGALERIE

Cílová skupina

Naše cílová skupina  jsou:

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, senioři, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Forma poskytování služby je terénní v přirozeném domácím prostřední osoby, na území města Plzně, v pracovních dnech v době 8-19 hodin.

Naši partneři

 • Agrofert
 • Alza.cz
 • Plzeňskz kraj
 • Umo 1
 • Plzeň 2
 • Plzeň 4
 • Vodárna
 • PMDP
 • UMO 4
 • UMO 3
 • ŽIVOT 90
 • Plzeňský Kraj
 • LIONS CLUB PLZEŇ LADIES
 • Skupina ČEZ
 • Nadace Karel Komárek Family Foundation
 • Magistrát města Plzně
 • Workpress Aviation
 • Nadace EP Corporate Group