VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Poslání
Cíle
Cílová skupina
Co nabízíme
Jak žádat o naší službu
Jak plánujeme péči
Jak se platí za naše služby
Stížnosti na naši službu
Pochvaly na naši službu
Ocenění naší práce od veřejnosti a institucí
VÝROČNÍ ZPRÁVY – NEPOVINNÉ ZVEŘEJNĚNÍ
Etický kodex
PODPORA OČKOVÁNÍ COVID-19
LETÁK
Pověřenec GDPR
Informační povinnost správce GDPR

Jak se platí za naše služby

Po uplynutí kalendářního měsíce poskytovatel z měsíčních výkazů přímé péče, které klient podepisuje vždy, když je mu péče poskytnuta, vyhotoví VYÚČTOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, do kterého je zahrnutý i čas nezbytně nutný k zajištění úkonu. Do 20 kalendářního dne následujícího měsíce předá VYÚČTOVÁNÍ klientovi. Klient VYÚČTOVÁNÍ uhradí buď hotově nebo převodem na účet poskytovatele do konce následujícího měsíce. Cena za jednu hodinu poskytování pečovatelské služby se řídí platným Sazebníkem a vychází z vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění.

Klient platí péči za skutečně spotřebovaný čas.

 

Naši partneři

 • Agrofert
 • Alza.cz
 • Plzeňskz kraj
 • Umo 1
 • Plzeň 2
 • Plzeň 4
 • Vodárna
 • PMDP
 • UMO 4
 • UMO 3
 • ŽIVOT 90
 • Plzeňský Kraj
 • LIONS CLUB PLZEŇ LADIES
 • Skupina ČEZ
 • Nadace Karel Komárek Family Foundation
 • Magistrát města Plzně
 • Workpress Aviation