VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Poslání
Cíle
Cílová skupina
Co nabízíme
Jak žádat o naší službu
Jak plánujeme péči
Jak se platí za naše služby
Stížnosti na naši službu
Pochvaly na naši službu
Ocenění naší práce od veřejnosti a institucí
VÝROČNÍ ZPRÁVY – NEPOVINNÉ ZVEŘEJNĚNÍ
Etický kodex
PODPORA OČKOVÁNÍ COVID-19
LETÁK
Pověřenec GDPR
Informační povinnost správce GDPR

Jak plánujeme péči

V naší organizaci je zavedený, jako v jediné organizaci poskytující sociální služby v Plzni, rakouský model terénní péče o klienta. Klientovi poskytujeme péči v takovém časovém rozsahu, o který si zažádá, pokud tomu nebrání provozní překážky na straně poskytovatele. Je pro nás standardem, že u klienta trávíme více času tak, aby rodinní příslušníci nemuseli odcházet ze svých zaměstnání, a přitom bylo o jejich rodinného příslušníka postaráno a nebyl sám doma, pokud si to přeje. Péči plánujeme podle potřeb klienta a provozních možností poskytovatele v čase 8-20 hodin v pracovní dny, v souladu s úkony uvedenými ve vyhlášce 505/2006 Sb. Každý klient má svého klíčového pracovníka a s ním tvoří individuální plán, který je vyhodnocován 2x ročně a dle potřeby klienta doplňován a pozměňován.

Naši partneři

 • Agrofert
 • Alza.cz
 • Plzeňskz kraj
 • Umo 1
 • Plzeň 2
 • Plzeň 4
 • Vodárna
 • PMDP
 • UMO 4
 • UMO 3
 • ŽIVOT 90
 • Plzeňský Kraj
 • LIONS CLUB PLZEŇ LADIES
 • Skupina ČEZ
 • Nadace Karel Komárek Family Foundation
 • Magistrát města Plzně
 • Workpress Aviation