VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Poslání
Cíle
Cílová skupina
Co nabízíme
Jak žádat o naší službu
Jak plánujeme péči
Jak se platí za naše služby
Stížnosti na naši službu
Pochvaly na naši službu
Ocenění naší práce od veřejnosti a institucí
VÝROČNÍ ZPRÁVY – NEPOVINNÉ ZVEŘEJNĚNÍ
Etický kodex
PODPORA OČKOVÁNÍ COVID-19
LETÁK
Pověřenec GDPR
Informační povinnost správce GDPR

Stížnosti na naši službu

1. Každý uživatel má právo podat stížnost na kvalitu a způsob poskytování pečovatelské služby. Stížnosti se mohou týkat i chování či jednání zaměstnanců poskytovatele. K podání stížnosti je oprávněn uživatel, jeho zákonný zástupce, opatrovník, příbuzný uživatele, osoba blízká či osoba, která nemá k uživateli žádný právní vztah, ale jedná v jeho zájmu. Uživatel si může zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat nebo doprovázet. Při zastupování bez přítomnosti uživatele jej vybaví neověřenou plnou mocí.

2. Postup při podávání stížností:

· Ústně – v kanceláři poskytovatele v provozní době ředitelce nebo vedoucí pečovatelské služby

· Telefonicky – ředitelka 603 555 826

vedoucí pečovatelské služby 725 736 133

· Písemně – v kanceláři pečovatelské služby

poštou na adresu poskytovatele elektronicky i anonymně na adresu pecovatelska@sos-plzen.cz

3. Anonymní stížnosti – jsou rovněž evidovány a prošetřeny. Výsledek šetření, pokud je zjištěno pochybení poskytovatele, je uveden na webových stránkách poskytovatele.

4. Evidence a vyřizování stížností – všechny stížnosti jsou evidovány a písemně řešeny. Evidencí a vyřizováním stížností je pověřena vedoucí pečovatelské služby.

5. Průběh vyřizování stížností – stížnosti jsou zaevidovány do evidence stížností a po prošetření je stěžovatel do 30 dnů obeznámen s výsledkem písemně.

6. Žádná osoba nemusí mít obavu podat stížnost, vždy je ochraňováno soukromí stěžovatele a ctěna lidská práva.

7. Pokud je stěžovatel nespokojen s vyřízením stížnosti, může se obrátit na: · KÚPK – OSVZ, Škroupova 18, 301 01 Plzeň, tel.: 377 195 111, posta@plzensky-kraj.cz

· Kancelář veřejného ochránce práv, Údolí 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 111, podatelna@ochrance.cz

· Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel.: 220 515 188, socialnisluzby@helcom.cz

 

 

 

Formulář


Cokoliv, co nám chcete sdělit:

Naši partneři

 • Agrofert
 • Alza.cz
 • Plzeňskz kraj
 • Umo 1
 • Plzeň 2
 • Plzeň 4
 • Vodárna
 • PMDP
 • UMO 4
 • UMO 3
 • ŽIVOT 90
 • Plzeňský Kraj
 • LIONS CLUB PLZEŇ LADIES
 • Skupina ČEZ
 • Nadace Karel Komárek Family Foundation
 • Magistrát města Plzně
 • Workpress Aviation