VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Poslání
Cíle
Cílová skupina
Co nabízíme
Jak žádat o naší službu
Jak plánujeme péči
Jak se platí za naše služby
Stížnosti na naši službu
Pochvaly na naši službu
Ocenění naší práce od veřejnosti a institucí
VÝROČNÍ ZPRÁVY – NEPOVINNÉ ZVEŘEJNĚNÍ
Etický kodex
PODPORA OČKOVÁNÍ COVID-19
LETÁK
Pověřenec GDPR
Informační povinnost správce GDPR

Jak žádat o naší službu

Komu je služba určena  a kdo si může podat žádost

Osoby jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, tedy:

- Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku

- Osoby s chronickým onemocněním

- Osoby se zdravotním postižením

- Rodiny s dětmi

 Poskytování pečovatelské služby lze kombinovat s péči rodiny nebo jiného poskytovatele

Pečovatelskou službu lze poskytovat i osobám:

Trvale upoutaným na lůžko, které potřebují celodenní péči, a to za předpokladu vzájemné spolupráce s rodinou, dalšími osobami na základě individuálně dohodnutých pravidel.

Osobám, které vyžadují při poskytování služby specifické podmínky, například duševní onemocnění.


Zájemce o službu vyplní a podepíše zde vložený dokument  

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby 

a doručí ji na naši adresu. Případně nám zavolá a my se o doručení žádosti se zájemcem domluvíme individuálně. Bližší informace o poskytování pečovatelské služby obdrží zájemce či jeho zástupce u vedoucí pečovatelské služby - sociálního pracovníka, a to v pracovní dny v době 8-16 hodin na telefonu 725 736 133.

Po obdržení žádosti je provedeno v domácím prostředí zájemce sociální šetření, prostřednictvím kterého zjistíme, zda je zájemce naše cílová skupina, zda se nachází v nepříznivé sociální situaci a zda nemůže k uspokojování svých potřeb využívat jiné zdroje. Poskytování pečovatelské služby musí vést k řešení nepříznivé sociální situace, vede k podpoře v samostatnosti a prevenci sociálního vyloučení. Poskytování pečovatelské služby doplňuje přirozené zdroje, jako je rodina, blízké osoby, veřejné zdroje, ale nenahrazuje je.


Důvodem k odmítnutí žádosti a neposkytnutí pečovatelské služby by byla skutečnost, že se člověk nenachází v nepříznivé sociální situaci, a může své potřeby naplňovat prostřednictvím komerčních služeb. Dále skutečnost, kdy bychom neměli dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá v případě, že osoba nechce přistoupit na podmínky Smlouvy o poskytování sociální služby. A dále v případě, že zájemce není naše cílová skupina a potřebuje jinou formu pomoci.


Pokud se žadatel nachází v nepříznivé sociální situaci a dohodneme se na poskytování pečovatelské služby, je s ním uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby.

 

Naši partneři

 • Agrofert
 • Alza.cz
 • Plzeňskz kraj
 • Umo 1
 • Plzeň 2
 • Plzeň 4
 • Vodárna
 • PMDP
 • UMO 4
 • UMO 3
 • ŽIVOT 90
 • Plzeňský Kraj
 • LIONS CLUB PLZEŇ LADIES
 • Skupina ČEZ
 • Nadace Karel Komárek Family Foundation
 • Magistrát města Plzně
 • Workpress Aviation